MKSDEVO
MKSDEVO


Arıtma Sistemlerinde Kullanılan Aluminyum Sülfat Üretim Kapasitesinin Arttırılması ile Dışa Bağımlılığı Azaltma


     Proje Kapsamında; Kimya sanayiinde faaliyet göstermekte olan firmamızın üretim altyapısının modernleştirilmesi yoluyla, firmanın alüminyum sülfat alanında üretim kapasitesinin artırılması, her yıl %10 civarında büyümekte olan pazarda düşük olan payının yükseltilmesi, ihracat yaptığı ülkelerin sayısının artırılması, böylelikle ulusal ve uluslararası rekabet gücünün artırılarak, bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına, refah düzeyinin yükselmesine, bölgede proje üretme kültürünün geliştirilerek kalkınmanın sürekliliğine ve TR22 bölgesinin yaşanacak bir bölge haline gelmesine katkı sağlanması amaçlanmıştır.


Aluminyum Sülfat


     Aluminyum sülfat ağırlıklı olarak içme suyu ve atık su arıtma tesislerinde, ayrıca kağıt sanayinde kullanılmaktadır. Alüminyum sülfat bazen şap türü olarak adlandırılır. Şaplar, AB(SO4)2.12H2O ‘ın bileşik sınıfıyla ilişkilidir.
     Susuz formu nadir olarak volkanik çevrelerde ve kömür atıklarında doğal mineralleri meydana getirir. Alüminyum sülfata nadiren susuz tuz olarak rastlanır.Bir seri farklı hidratlı formu vardır. En yaygın olanları hekzadekahidrat Al2(SO4)3•16H2O ve oktadekahidrat Al2(SO4)3•18H2O formlarıdır.
     Aluminyum Sulfat, sülfürik asit (H2SO4) ’e Aluminyum Hidroksit (Al(OH)3) eklenmesiyle oluşur.

2 Al(OH)3 + 3 H2SO4 → Al2(SO4)3•6H2O


    MKSDEVO            MKSDEVO            MKSDEVO            MKSDEVO

Bu web sitesi T.C. Güney Marmara Kalkınma Ajansı 'nın desteklediği Arıtma Sistemlerinde Kullanılan Aluminyum Sülfat Üretim Kapasitesinin Arttırılması ile Dışa Bağımlılığı Azaltma projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk MKSDevO Kimyevi Maddeler Sanayi Ticaret A.Ş. 'ye aittir ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı 'nın görüşlerini yansıtmaz.